Tinh dầu sả Java, Mường La

Tinh dầu sả Java của huyện Mường La, tỉnh Sơn La là sản phẩm được sản xuất theo chương trình “Mỗi làng, xã một sản phẩm” (OCOP).