Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ tư, 6/9/2017, 19:00 (GMT+7)

Nông dân Hải Dương bội thu 15.000 tấn na

900ha na dai Chí Linh năm nay được mùa, nông dân đang dần chuyển đổi sang các mô hình VietGap để gây dựng thương hiệu.

Nông dân Hải Dương bội thu 15.000 tấn na dai
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email