Thứ bảy, 31/10/2020
Thứ sáu, 20/10/2017, 10:00 (GMT+7)

Nông dân đầu tư hệ thống nước tưới ngầm cho 170ha cam

Hệ thống ống ngầm chôn sâu 25cm dưới đất dẫn nước và phân bón đến từng gốc cây, hạn chế tối đa thoát nước so với tưới bề mặt.

Nông dân đầu tư hệ thống nước tưới ngầm cho 170ha cam
 
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email