Thứ sáu, 17/8/2018, 11:30 (GMT+7)

Mít hạt lép Ba Láng đặc ruột, không có nhựa

Mỗi trái mít nặng 9-15kg, đặc ruột, múi và xơ có màu vàng dày đồng đều, cùi nhỏ, tỷ lệ phần ăn được trên 90%.

Mít không hạt Ba Lãng không phân biệt xơ múi
 
 
Chia sẻ bài viết qua email