Thứ năm, 31/8/2017, 11:00 (GMT+7)

700 tấn na sạch trồng trên núi đá Tuyên Quang

Na được nông dân thụ phấn bằng tay hàng chục năm nay, cho quả to và đồng đều, hạn chế sâu hại.

700 tấn na sạch trên núi đá Tuyên Quang
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

 
Chia sẻ bài viết qua email