Thứ bảy, 8/10/2022
Thứ ba, 25/7/2017, 11:00 (GMT+7)

500 tấn lúa sinh thái mỗi năm một vụ ở Quảng Bình

Nông dân giảm được một nửa chi phí hạt giống, phân bón nhưng lại tăng năng suất và chất lượng lúa nhờ phương pháp canh tác sinh thái (SRI).

500 tấn lúa sinh thái ở Quảng Bình
 
 
Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.
Chia sẻ bài viết qua email