Thứ ba, 26/5/2020
Thứ tư, 15/11/2017, 10:00 (GMT+7)

12 tháng ủ chượp 5 triệu lít nước mắm truyền thống Diêm Điền

Hàng trăm năm nay, đặc sản mắm Diêm Điền (Thái Bình) vẫn được làm theo phương thức thủ công, chượp cá cơm trong bể đá, lọc bằng sọt tre.

12 ủ chượp 5 triệu lít nước mắm Diêm Điền
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email