Thứ năm, 20/6/2024
Thứ tư, 24/4/2019, 02:00 (GMT+7)

'Thợ săn' mới của NASA phát hiện ngoại hành tinh lớn cỡ Trái Đất

HD 21749c là ngoại hành tinh lớn cỡ Trái Đất đầu tiên mà vệ tinh TESS của NASA tìm thấy từ khi đi vào hoạt động.