Thứ bảy, 9/12/2023
Thứ ba, 13/9/2011, 16:04 (GMT+7)

Thiên Trà lần dầu thấy biển

Lần đầu đi biển nên Thiên Trà rất phấn khích!