Thứ hai, 17/6/2024
Thứ ba, 28/4/2020, 12:00 (GMT+7)

Thiên thạch khổng lồ đang lao về phía Trái Đất

NASA xếp thiên thạch 1998 OR2 vào nhóm “có khả năng gây nguy hiểm” với ước tính đường kính 1,8 - 4,1 km.

Thiên thạch 4 km đang lao về phía Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next Media