Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Malaysia 145 92 86 323
2 Thái Lan 72 86 88 246
3 Việt Nam 58 50 60 168
4 Singapore 57 58 73 188
5 Indonesia 38 63 90 191
6 Philippines 24 33 64 121
7 Myanmar 7 10 20 37
8 Campuchia 3 2 12 17
9 Lào 2 3 21 26
10 Brunei 0 5 9 14
11 Đông Timor 0 0 3 3
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
17/08 BẮN CUNG (3 dây đồng đội nữ) Ngọc Huyền - Nhật Lệ - Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
18/08 BẮN CUNG (3 dây đồng đội nam - nữ) Kiều Oanh - Tiến Cương SEA games 29 - Huy chương đồng
19/08 ĐIỀN KINH (Marathon nữ) Hoàng Thị Thanh SEA games 29 - Huy chương bạc
20/08 WUSHU - Kiếm thuật nữ Dương Thúy Vi SEA games 29 - Huy chương vàng
20/08 WUSHU - Côn thuật nữ Hoàng Thị Phương Giang SEA games 29 - Huy chương vàng
20/08 BÓNG BÀN - đôi nam nữ Đinh Quang Linh & Mai Hoàng Mỹ Trang SEA games 29 - Huy chương đồng
20/08 WUSHU - nam quyền nữ Nguyễn Thục Anh SEA games 29 - Huy chương đồng
20/08 BẮN CUNG - cung 1 dây cá nhân nam Chu Đức Anh SEA games 29 - Huy chương vàng
20/08 THỂ DỤC DỤNG CỤ Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng và Trần Đình Vương SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 WUSHU - thương thuật nữ Dương Thúy Vi SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 XE ĐẠP - đua vòng tròn Nguyễn Thị Thật SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 WUSHU - nam đao & nam côn Nguyễn Quốc Khánh SEA games 29 - Huy chương bạc
21/08 ĐẤU KIẾM - kiếm chém nam Vũ Thành An SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 BƠI - 50m ngửa Lê Nguyễn Paul SEA games 29 - Huy chương đồng
21/08 BƠI - 200m bướm nữ Lê Thị Mỹ Thảo SEA games 29 - Huy chương bạc
21/08 BƠI - 400m tự do nam Nguyễn Hữu Kim Sơn SEA games 29 - Huy chương đồng
21/08 BƠI - 100m ngửa nữ Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 BƠI - 50m bướm nam Lê Nguyễn Paul SEA games 29 - Huy chương đồng
22/08 BẮN CUNG - Cung 1 dây đồng đội nam nữ Hoàng Văn Lộc, Lộc Thị Đào SEA games 29 - Huy chương đồng
23/08 THỂ DỤC DỤNG CỤ - Đơn môn nam - Nhảy chống, Xà kép, Xà đơn Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng , Trần Đình Vương SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 KARATEDO - Kata đồng đội nữ Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - 1500m nữ Vũ Thị Ly, Nguyễn Thị Oanh SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - 1500m nam Dương Văn Thái, Đỗ Quốc Luật SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 BƠI - Kumite đồng đội nam Hồ Quang Vũ, Lê Minh Thuận, Nguyễn Văn Hải, Phạm Minh Nhự SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 BƠI - 200m hỗn hợp nam Trần Duy Khôi, Lê Nguyễn Paul SEA games 29 - Huy chương đồng
24/08 BƠI - 200m hỗn hợp nữ Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - Nhảy xa nam Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Văn Đông SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 BƠI - 100m ngửa Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - Nhảy cao nữ Dương Thị Việt Anh SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - 10.000m nữ Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ SEA games 29 - Huy chương bạc
24/08 BƠI - 800m tự do nữ Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - 400m nữ Nguyễn Thị Huyền SEA games 29 - Huy chương vàng
24/08 ĐIỀN KINH - 400m nam Quách Công Lịch SEA games 29 - Huy chương đồng
25/08 ĐIỀN KINH - 4 x 100m nữ Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Yến Hoa SEA games 29 - Huy chương vàng
25/08 ĐIỀN KINH - 5.000m nữ Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ SEA games 29 - Huy chương vàng
25/08 BƠI - 400m hỗn hợp nữ Nguyễn Thị Ánh Viên, Vũ Thị Phương Anh SEA games 29 - Huy chương vàng
25/08 BƠI - 50m tự do nam Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul SEA games 29 - Huy chương đồng
25/08 BƠI - 50m ngửa nữ Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương vàng
25/08 BƠI - 200m ếch nữ Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương bạc
25/08 ĐIỀN KINH - 10.000m nam Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao SEA games 29 - Huy chương bạc
25/08 BƠI - 400m hỗn hợp nam Nguyễn Hữu Kim Sơn SEA games 29 - Huy chương vàng