Kim Tuấn giành HC vàng ở hạng cân 56 kg nam

Lực sĩ người Việt Nam đạt tổng cử 269 kg. Trong đó 120kg ở phần thi cử giật và 149kg cử đẩy.