Giải thưởng

Quà tặng từ Grab Việt Nam Người chơi chiến thắng mỗi trận
Mã khuyến mãi Grab 3,000,000 VNĐ Người chơi có điểm số dự đoán cao nhất
Mã khuyến mãi Grab 1,500,000 VNĐ Người chơi có điểm số dự đoán cao thứ hai
Mã khuyến mãi Grab 500,000 VNĐ Người chơi có điểm số dự đoán cao thứ ba