Thứ tư, 24/7/2024
Thứ tư, 5/10/2022, 11:04 (GMT+7)

Thành phố nào có tên là Trung Đô?

Hà Nội từng có tên là Đông Đô, Cần Thơ được gọi Tây Đô, vậy còn thành phố nào có tên là Trung Đô?

Trùm Sò