Thứ hai, 22/7/2024
Thứ hai, 26/12/2022, 12:30 (GMT+7)

Thành phố nào có 17 huyện?

Đây là thành phố có nhiều huyện nhất nước ta (17 huyện), tiếp theo là thành phố Hải Phòng (8 huyện) và TP.HCM (5 huyện).

Trùm Sò