Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 9/1/2024, 12:00 (GMT+7)

Thành phố miền Tây nào có nghĩa là 'vùng đất giàu có'

Vùng đất này được những người Tàu đặt tên khi đến đây, nó đơn giản được hiểu là vùng đất giàu có.

Trùm Sò