Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ bảy, 2/2/2019, 02:00 (GMT+7)

Thảm họa nếu Trái Đất có 67 mặt trăng

Thủy triều xảy ra bất thường, nhiều nhật thực và khó phóng tàu vũ trụ hơn có thể là hậu quả khi nhiều mặt trăng quay quanh Trái Đất.