Thứ bảy, 26/9/2020
Thứ tư, 4/12/2019, 20:20 (GMT+7)

Thảm cảnh nếu tất cả núi trên Trái Đất biến mất

Con người, hệ động thực vật và mô hình thời tiết toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Trái Đất không có núi.

Thảm cảnh nếu tất cả núi trên Trái Đất biến mất
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time