Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ năm, 18/10/2018, 14:00 (GMT+7)

Tàu vũ trụ sắp vượt 9 tỷ kilomet để khám phá sao Thủy

Tàu BepiColombo dự kiến mất 7 năm để tiếp cận sao Thủy, với sứ mệnh nghiên cứu cấu trúc bên trong và từ trường của hành tinh.