Tản mạn mùa Covid

Bà con cô bác gần xa

Dịch vẫn còn đó la cà làm chi

Du lịch xa gần đừng đi

Yêu nước tốt nhất là khi ở nhà

Muốn khoẻ thực hiện 5K

Khẩu trang, khử khuẩn, dọn nhà thoáng thông
Khoảng cách thì tránh đám đông

Khai báo y tế nếu không bình thường

Lực lượng cứu trợ lên đường chung tay

Chống dịch, sản xuất đan dày

Cùng nhau chung sức qua ngày hiểm nguy

Đẩy dịch covid khi đi

Người người hạnh phúc, nhà nhà yên vui.

Nguyễn Đình Toàn, 12 tuổi, Hải Phòng

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×