Thứ tư, 25/11/2020

xuống cấp

Đại lộ Thăng Long xuống cấp sau hai năm

Dù liên tục được sửa chữa, vá víu sau lễ khánh thành và trước cuộc kiểm tra của Bộ Giao thông nhưng hiện công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long lại xuất hiện những vết nứt, cầu vượt làm dở dang, hố ga mất nắp...
>
Đại lộ Thăng Long được vá trước ngày bị kiểm tra / Hầm chui đại lộ Thăng Long thành 'sông' / Xuất hiện lún, nứt trên đại lộ dài nhất Việt Nam