Thứ sáu, 20/5/2022

xã hội

Chiến thắng nhờ nguyên lý trò chơi

Nếu tưởng tượng mọi hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia, doanh nghiệp.vv.. là một trò chơi, chúng ta sẽ thấy rằng nó tồn tại ba yếu tố: luật chơi, sân chơi và người chơi. Nếu vận dụng tốt ba yếu tố này, ta sẽ là người chiến thắng.
>
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước mới cứu được nền kinh tế/ Người Việt càng ăn càng xài thì càng giàu