Thứ ba, 14/7/2020

nhân tài

Chất xám chảy đi

Trong hai mươi năm qua, tôi làm việc nhiều với khái niệm "lãnh đạo" và các khía cạnh của nó. Năm 1995, tôi thành lập tổ chức phi lợi nhuận “LEAD người Mỹ gốc Á” để giúp đỡ trẻ em và các gia đình khó khăn ở Washington D.C và lân cận. Trong mười ba năm, nó được công nhận là một trong những tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất tại Mỹ. Sau đó, tôi giành được học bổng từ trường Harvard Kennedy. Ngay khi tốt nghiệp, tôi đã thành lập một công ty tư vấn, cung cấp đào tạo lãnh đạo và tư vấn quản lý cho các tổ chức tư và phi lợi nhuận.