Thứ ba, 27/10/2020

lấy ý kiến

'Phản bác các ý kiến sai lệch với đường lối của Đảng'

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đa nguyên chính trị, đa đảng, xóa bỏ điều 4, đòi phi chính trị hóa quân đội, tư nhân hóa đất đai là những vấn đề rất nhạy cảm nên cần bày tỏ rõ quan điểm, có cơ sở lý luận phản bác lại.
>
'Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp phải thực chất' / 'Thu hồi đất vì mục tiêu kinh tế rất dễ bị lợi dụng'

'Quy định chặt hơn để tránh thu hồi đất tùy tiện'

Trao đổi với báo chí sáng 28/2, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, Luật đất đai sẽ có những quy định chặt hơn với cả nhà nước lẫn chủ đầu tư để tăng hiệu quả sử dụng, tránh thu hồi đất tùy tiện.
>
Lấy ý kiến người dân về Luật đất đai/ Làm rõ hơn căn cứ thu hồi trong Luật đất đai/ Luật đất đai còn nhiều 'điểm nghẽn'