Thứ bảy, 8/8/2020

kinh tế

Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí

Do không phải là một gói cứu trợ nên theo Chính phủ, tái cơ cấu nền kinh tế sẽ không tiêu hao nguồn lực xã hội mà chỉ làm phát sinh chi phí nhất định ở một số lĩnh vực. Tuy nhiên, chi phí này vẫn chưa được tính toán cụ thể.
>
Đề án tái cơ cấu kinh tế chưa lường tới chi phí triển khai
> Doanh nghiệp kêu khó với đề án tái cơ cấu nền kinh tế

Chiến thắng nhờ nguyên lý trò chơi

Nếu tưởng tượng mọi hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia, doanh nghiệp.vv.. là một trò chơi, chúng ta sẽ thấy rằng nó tồn tại ba yếu tố: luật chơi, sân chơi và người chơi. Nếu vận dụng tốt ba yếu tố này, ta sẽ là người chiến thắng.
>
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước mới cứu được nền kinh tế/ Người Việt càng ăn càng xài thì càng giàu