Thứ ba, 7/4/2020

hoa hậu Mỹ Xuân

Mẹ hoa hậu Mỹ Xuân: 'Nó là đứa có hiếu'

“Hàng ngày, nó phải dầm mình dưới ruộng để cắt rau bán lấy tiền đi học, lội nước nhiều khiến chân con bé vàng vì phèn. Muốn lo cho mẹ và gia đình mà nó lầm lỡ", mẹ hoa hậu Mỹ Xuân nói về cô con gái đang chờ hầu tòa.
>
Hoa hậu Mỹ Xuân đối diện mức án đến 10 năm tù/ Hoa hậu Mỹ Xuân 'tố' nhiều người đẹp bán dâm nghìn USD/ Hoa hậu nghi môi giới mại dâm 2.500 USD

30/5/2013