Thứ sáu, 27/11/2020

Dương Trung Quốc

'Đại biểu Quốc hội phải làm gương về ứng xử'

"Mỗi đại biểu có trách nhiệm phải bảo vệ hình ảnh của mình như là các công dân tiêu biểu. Bản thân họ phải làm tấm gương ứng xử có văn hóa", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đào Trọng Thi nói về bài viết trên blog của đại biểu Hoàng Hữu Phước.
>
'Tôi không cay cú với đại biểu Dương Trung Quốc' / Đại biểu Quốc hội viết blog công kích ông Dương Trung Quốc