Thứ tư, 30/9/2020

điều tiết

Tại sao lại có người thân nhiệt thấp, người thân thiệt cao?

Tôi là người có thân nhiệt cao, nhiều lúc dội nước lên người có thể thấy không khí quanh da bốc hơi. Tôi vẫn nghĩ thân nhiệt cao có lợi khi ở môi trường lạnh nhưng thực tế mỗi khi ở chỗ lạnh, tôi cảm thấy khó thở như tụt huyết áp, sắp ngất xỉu. Xin hỏi cơ chế nào quyết định thân nhiệt mỗi người, có cách nào điều tiết không ? (Tú Quân)