Thứ tư, 8/4/2020

dịch SARS

Đức tìm ra enzyme làm nhiệm vụ phát tán virus SARS

Loại enzyme đặc biệt này được virus SARS sử dụng để giành quyền kiểm soát một tế bào chủ và buộc tế bào đó phải tạo ra những bản sao virus mới. Phát hiện sẽ giúp các nhà khoa học nhanh chóng tìm ra một chất có khả năng ức chế hoạt động của enzyme, và nhờ đó ngăn chặn được sự lan truyền của virus SARS trong cơ thể người bệnh.

14/5/2003