Thứ ba, 18/1/2022

Chính phủ

Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí

Do không phải là một gói cứu trợ nên theo Chính phủ, tái cơ cấu nền kinh tế sẽ không tiêu hao nguồn lực xã hội mà chỉ làm phát sinh chi phí nhất định ở một số lĩnh vực. Tuy nhiên, chi phí này vẫn chưa được tính toán cụ thể.
>
Đề án tái cơ cấu kinh tế chưa lường tới chi phí triển khai
> Doanh nghiệp kêu khó với đề án tái cơ cấu nền kinh tế