Thứ bảy, 25/9/2021

chiến tranh thương mại

Sức ép ‘chiến tranh’

Một chủ doanh nghiệp ngồi cạnh tôi trong một chuyến đi. Anh ta ghi ghi chép chép, tính toán rồi thở dài. Chúng tôi trò chuyện về diễn biến nền kinh tế. Anh bày tỏ mình đang bối rối vì chưa biết dùng các nước cờ và ứng xử thế nào với đối tác Trung Quốc sắp gặp. Họ sẽ phải thương lượng với nhau bởi doanh nghiệp phía Trung Quốc bỗng dưng yêu cầu tăng 2% đến 3% giá hàng.

Tra cứu điểm chuẩn đại học 2021