Thứ ba, 11/8/2020

cải cách tiền lương

Giảm biên chế để có nguồn cải cách tiền lương

Theo ông Đặng Như Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có ý kiến cần cắt giảm 40% cán bộ công chức hiện nay để có nguồn bổ sung cho cải cách tiền lương, nếu không cải cách tiền lương sẽ thất bại. Vấn đề ở đây là cắt giảm biên chế như thế nào, ở đâu, ngành nào, cấp nào ?
>
'Cải cách lương công chức phải đủ sống'