Thứ ba, 28/6/2022
Thứ ba, 3/7/2018, 00:00 (GMT+7)

Tác nhân thôi thúc động vật hoạt động về đêm để tránh người

Trước sự tàn phá của con người, động vật hoang dã đang chuyển dần sang hoạt động về đêm nhằm tự bảo vệ bản thân.