Home Hỏi đáp cùng bác sĩ
Thứ năm, 27/6/2019, 20:00 (GMT+7)

Điều kiện để ca nâng mũi thành công

Nâng mũi, sửa mũi đẹp phụ thuộc vào kỹ thuật của bác sĩ, chế độ chăm sóc, sinh hoạt của bản thân khách hàng. 

Câu 1: Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của bác sĩ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả ca nâng mũi?

A. Mang tính quyết định (trên 70%)

B. Không ảnh hưởng nhiều

C. Không ảnh hưởng

 
Xem nhiều nhất
  • Qúa trình nâng mũi cấu trúc 4D diễn ra như thế nào

Cố vấn chuyên môn

Hỏi đáp cùng bác sĩ