Chuyên gia

TTND.GS.TS.BS
Ngô Quý Châu

TTND.GS.TS.BS
Ngô Quý Châu
Giám đốc chuyên môn kiêm Cố vấn cao cấp Khoa Nội hô hấp - BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Trần Quang Bính

PGS.TS.BS
Trần Quang Bính
Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP HCM

PGS.TS.BS
Phạm Nguyễn Vinh

PGS.TS.BS
Phạm Nguyễn Vinh
Giám đốc Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTUT.PGS.TS.BS
Vũ Lê Chuyên

TTUT.PGS.TS.BS
Vũ Lê Chuyên
Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TS.BS
Tăng Hà Nam Anh

TS.BS
Tăng Hà Nam Anh
Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Nguyễn Bá Mỹ Nhi

BS.CKII
Nguyễn Bá Mỹ Nhi
Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

PGS.TS.BS
Nguyễn Văn Liệu

PGS.TS.BS
Nguyễn Văn Liệu
Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BSCC
Đặng Hồng Hoa

TTƯT.PGS.TS.BSCC
Đặng Hồng Hoa
Trưởng khoa Cơ xương khớp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương

PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Lê Minh Kỳ

PGS.TS.BS
Lê Minh Kỳ
Phụ trách chuyên môn khoa Tai mũi họng, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TTND.PGS.TS.BSCKII
Lưu Thị Hồng

TTND.PGS.TS.BSCKII
Lưu Thị Hồng
Trưởng khoa Phụ sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Nguyễn Xuân Hiền

PGS.TS.BS
Nguyễn Xuân Hiền
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS
Hồ Hoàng Phương

ThS.BS
Hồ Hoàng Phương
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TS.BS
Từ Thành Trí Dũng

TS.BS
Từ Thành Trí Dũng
Trưởng khoa Nam học, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTND.PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Bạch Yến

TTND.PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Bạch Yến
Trưởng khoa Tim mạch, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TS.BS
Vũ Hữu Khiêm

TS.BS
Vũ Hữu Khiêm
Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TTND.PGS.TS.BS
Lê Bạch Mai

TTND.PGS.TS.BS
Lê Bạch Mai
Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome

ThS.BS
Lê Phan Kim Thoa

ThS.BS
Lê Phan Kim Thoa
Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Trần Thị Thúy Hằng

BS.CKII
Trần Thị Thúy Hằng
Trưởng khoa Tai mũi họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTƯT.PGS.TS.BS
Chu Thị Hạnh

TTƯT.PGS.TS.BS
Chu Thị Hạnh
Trưởng khoa Nội hô hấp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

BS
Trần Vương Thảo Nghi

BS
Trần Vương Thảo Nghi
Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI
Đào Thị Yến Thủy

BS.CKI
Đào Thị Yến Thủy
Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI
Lê Thị Kim Ngân

BS.CKI
Lê Thị Kim Ngân
Trưởng khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.TS
Vũ Trường Khanh

BS.TS
Vũ Trường Khanh
Trưởng Khoa Tiêu hóa - Gan Mật - Tụy, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS
Huỳnh Thanh Kiều

ThS.BS
Huỳnh Thanh Kiều
Trưởng khoa Nội tổng hợp, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Thân Thị Minh Trung

BS.CKII
Thân Thị Minh Trung
Phó trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

ThS.BS
Phạm Huy Vũ Tùng

ThS.BS
Phạm Huy Vũ Tùng
Chuyên khoa Mắt - Khoa Khám Bệnh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Nguyễn Minh Tuấn

BS.CKII
Nguyễn Minh Tuấn
Chuyên khoa Tâm thần - Khoa Khám bệnh, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Xem tất cả Xem tất cả
Chuyên gia

TTND.GS.TS.BS
Ngô Quý Châu

TTND.GS.TS.BS
Ngô Quý Châu
Giám đốc chuyên môn kiêm Cố vấn cao cấp Khoa Nội hô hấp - BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Trần Quang Bính

PGS.TS.BS
Trần Quang Bính
Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP HCM

PGS.TS.BS
Phạm Nguyễn Vinh

PGS.TS.BS
Phạm Nguyễn Vinh
Giám đốc Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTUT.PGS.TS.BS
Vũ Lê Chuyên

TTUT.PGS.TS.BS
Vũ Lê Chuyên
Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TS.BS
Tăng Hà Nam Anh

TS.BS
Tăng Hà Nam Anh
Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Nguyễn Bá Mỹ Nhi

BS.CKII
Nguyễn Bá Mỹ Nhi
Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

PGS.TS.BS
Nguyễn Văn Liệu

PGS.TS.BS
Nguyễn Văn Liệu
Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BSCC
Đặng Hồng Hoa

TTƯT.PGS.TS.BSCC
Đặng Hồng Hoa
Trưởng khoa Cơ xương khớp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương

PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Lê Minh Kỳ

PGS.TS.BS
Lê Minh Kỳ
Phụ trách chuyên môn khoa Tai mũi họng, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TTND.PGS.TS.BSCKII
Lưu Thị Hồng

TTND.PGS.TS.BSCKII
Lưu Thị Hồng
Trưởng khoa Phụ sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS
Nguyễn Xuân Hiền

PGS.TS.BS
Nguyễn Xuân Hiền
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS
Hồ Hoàng Phương

ThS.BS
Hồ Hoàng Phương
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TS.BS
Từ Thành Trí Dũng

TS.BS
Từ Thành Trí Dũng
Trưởng khoa Nam học, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTND.PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Bạch Yến

TTND.PGS.TS.BS
Nguyễn Thị Bạch Yến
Trưởng khoa Tim mạch, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TS.BS
Vũ Hữu Khiêm

TS.BS
Vũ Hữu Khiêm
Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

TTND.PGS.TS.BS
Lê Bạch Mai

TTND.PGS.TS.BS
Lê Bạch Mai
Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome

ThS.BS
Lê Phan Kim Thoa

ThS.BS
Lê Phan Kim Thoa
Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Trần Thị Thúy Hằng

BS.CKII
Trần Thị Thúy Hằng
Trưởng khoa Tai mũi họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTƯT.PGS.TS.BS
Chu Thị Hạnh

TTƯT.PGS.TS.BS
Chu Thị Hạnh
Trưởng khoa Nội hô hấp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

BS
Trần Vương Thảo Nghi

BS
Trần Vương Thảo Nghi
Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI
Đào Thị Yến Thủy

BS.CKI
Đào Thị Yến Thủy
Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI
Lê Thị Kim Ngân

BS.CKI
Lê Thị Kim Ngân
Trưởng khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.TS
Vũ Trường Khanh

BS.TS
Vũ Trường Khanh
Trưởng Khoa Tiêu hóa - Gan Mật - Tụy, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS
Huỳnh Thanh Kiều

ThS.BS
Huỳnh Thanh Kiều
Trưởng khoa Nội tổng hợp, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Thân Thị Minh Trung

BS.CKII
Thân Thị Minh Trung
Phó trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

ThS.BS
Phạm Huy Vũ Tùng

ThS.BS
Phạm Huy Vũ Tùng
Chuyên khoa Mắt - Khoa Khám Bệnh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKII
Nguyễn Minh Tuấn

BS.CKII
Nguyễn Minh Tuấn
Chuyên khoa Tâm thần - Khoa Khám bệnh, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Giải đáp thắc mắc

* Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Giới tính *