Thứ tư, 27/5/2020
Thứ bảy, 7/4/2018, 07:00 (GMT+7)

Sự sống ngoài hành tinh có thể ẩn trong mây sao Kim

Dạng sống vi khuẩn có thể tồn tại ở tầng khí quyển thấp của sao Kim, tạo thành vệt tối trên các đám mây.