Trần Kim Thành

Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC

Mã CK: KDC
TLG

Vị trí : 5

Vị trí năm ngoái: 4

Tài sản: 2.564,380

Thành viên đại diện
Họ và tên:
Trần Kim Thành
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TLG - Chủ tịch Hội đồng quản trị KDC
Giới tính:
Nam
CMND:
022007873
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
1960
Nơi sinh:
Thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán:
Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:
650/13 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 38270 838
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh Đô
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên khác
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Vương Bửu Linh Vợ 4,080
Trần Lệ Nguyên Em ruột 713,426
Trần Quốc Nguyên Em ruột 26,539
Trần Vinh Nguyên Em ruột 24,640

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam