Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Vui chơi trong ngày thống nhất

Nguyễn Thanh Hải
Hai anh em Hải Anh và Minh Anh vui đùa dưới cờ tổ quốc ngày 30 tháng 4 năm 2015 tại công viên Ecopack - Hà Nội.