Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Tổ quốc vinh quang

Đinh Công Tâm
Biểu diễn dù lượn mang Quốc kỳ và cờ Đảng tại Lễ hội đua ghe Ngo ở Sóc Trăng.