Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Tiến ra biển lớn

Thạch Thái Sơn
Bức ảnh được chụp khi các tàu đang neo đậu tại bến tàu trên trục đường đi Bà Rịa - Long Sơn, trên mỗi chiếc tàu rợp màu cờ đỏ sao vàng mừng mùa xuân mới.