Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Rực sáng Trường Sa

Đỗ Minh Đức
Lá quốc kỳ rực sáng cùng nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ... như một lời khẳng định, một sự đồng lòng và quyết tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc