Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Vì Tổ quốc bình yên

Bùi Thanh Hùng
Người chiến sĩ Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc; sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
 • Vì Tổ quốc bình yên
  Vì Tổ quốc bình yên Giữ vững một niềm tin
 • Vì Tổ quốc bình yên
  Vì Tổ quốc bình yên Tổ quốc, một tình yêu bao la
 • Vì Tổ quốc bình yên
  Vì Tổ quốc bình yên Tổ quốc trong trái tim chúng tôi
 • Vì Tổ quốc bình yên
  Vì Tổ quốc bình yên Sắt son một lời thề
 • Vì Tổ quốc bình yên
  Vì Tổ quốc bình yên Bình yên nơi đảo xa
 • Vì Tổ quốc bình yên
  Vì Tổ quốc bình yên Vì Tổ quốc bình yên