Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Tổ quốc luôn bên các anh

Nguyễn Đăng Lâm
Cờ Tổ quốc với các chiến sĩ hải quân Trường Sa là hiện vật, là hình ảnh linh thiêng nhất. Vì thế, trên cột mốc chủ quyền tại các đảo ở quần đảo Trường Sa lúc nào cũng có lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.
 • Tổ quốc luôn bên các anh
  Tổ quốc luôn bên các anh Vòng hoa và các lễ vật được thả xuống biển để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.
 • Tổ quốc luôn bên các anh
  Tổ quốc luôn bên các anh Các chiến sĩ Hải quân tuần tra bảo vệ đảo Trường Sa Đông.
 • Tổ quốc luôn bên các anh
  Tổ quốc luôn bên các anh Các chiến sĩ Hải quân giao lưu văn nghệ với Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh.
 • Tổ quốc luôn bên các anh
  Tổ quốc luôn bên các anh Ca nô Hải quân đưa Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh đến thăm cụm đảo Đá Tây - quần đảo Trường Sa.
 • Tổ quốc luôn bên các anh
  Tổ quốc luôn bên các anh Lực lượng bộ đội Hải quân đảo Trường Sa diễu binh bên cột mốc chủ quyền và dưới cờ Tổ quốc.
 • Tổ quốc luôn bên các anh
  Tổ quốc luôn bên các anh Chiến sĩ Hải quân đảo Song Tử Tây bên cộc mốc chủ quyền của Tổ quốc.