Trở về VnExpress Số hóa

Lê Hoàng Trang Nhựt Vy

Cosplay Contest

Lê Hoàng Trang Nhựt Vy

Lượt bình chọn:
65
Bình chọn

Giới thiệu đề cử

Raiden Ei - Genshin Impact

Các đề cử cùng hạng mục

Cosplay Contest

Dương Tôn Ngọc Trân

77

Cosplay Contest

Nguyễn Mạnh Tú

67

Cosplay Contest

Pé Cáo x Taevii

123

Cosplay Contest

Phạm Thu Uyên (Aria)

20

Cosplay Contest

Lê Tấn Đạt - Kenta Lei

43

Cosplay Contest

Nguyễn Thị Mai Anh

62