Trở về VnExpress Số hóa

Bình chọn mới nhất

Top 5 bình chọn nhiều nhất

Tech Talks

mbox-anh
anniversary

Các hoạt động sự kiện
Tech Awards 2022

TechAwards2022

Tech Awards 2022

10 Year Anniversary

Thời gian diễn ra
chương trình
Tháng 5
Bình chọn Sản phẩm Công nghệ ấn tượng đầu năm 2022
Tháng 6
Trao giải Sản phẩm công nghệ ấn tượng đầu năm 2022
Tháng 7
Bình chọn Sản phẩm tôi yêu
Tháng 11
Vòng Sơ loại Tech Awards 2022 (Kỷ niệm 10 năm)
Tháng 12
Vòng Chung kết Tech Awards 2022
Tháng 1/2023
Lễ trao giải Tech Awards 2022

Đơn vị đồng hành

Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành Đơn vị đồng hành