TV Sony Bravia OLED 65A1

2/1/2018

Ông Trần Đức Trung, diễn đàn Tinh Tế, nhận xét về TV Sony Bravia OLED 65A1. 

Laptop LG Gram

2/1/2018

Chuyên gia Đào Thành Đạt từ VnReview nhận xét về laptop LG Gram.

Dell Inspiron 5379

2/1/2018

Ông Ngô Tuấn Anh, VnReview, nhận xét về laptop Dell Inspiron 5379. 

Nhà tài trợ

 
Hạng mục
bình chọn