Thứ tư, 8/2/2023
Thứ hai, 6/8/2012, 12:19 (GMT+7)

rửa lưới

sau khi gỡ cá, người ngư dân rửa lưới để chuẩn bị cho chuyến biển mới, ảnh chụp tại Kê Gà, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận