Quyết thắng Việt Nam ơi!

Ngày nay cả nước hiểm nguy

Cùng nhau chống dịch cách ly ở nhà.

Ta thời nhắc nhau "5K"

Nâng cao ý thức, nhà nhà bình an.

Một lòng khắc ghi lời Đảng

Chung tay góp sức vượt ngàn khó khăn

Già trẻ cho đến toàn dân

Xung phong chống dịch, hiến dâng tấc lòng.

Toàn sân của đất sen hồng

Quyết tâm, quyết chí vững tin đến cùng

Việt Nam một mái nhà chung

Khó khăn, gian khổ ta cùng giúp nhau.

Đồng lòng cho dịch qua mau

Chung tay đoàn kết cùng nhau đẩy lùi.

Đồng Ánh Dương, 11 tuổi, Hải Phòng

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×