Quy tắc thông điệp 5K

Quy tắc thông điệp 5K

Trong tình hình dịch bệnh có những tấm lòng cao cả, em vẽ lên bức tranh này để tôn vinh những anh hùng trong lòng em.

Nguyễn Thị Hà Lý, 15 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×