Quê em

Quê em

Ước mơ được về lại ngôi nhà quê hương thân thuộc của bé vì đã từ lâu ở bệnh viện bé không được về nhà.

Nguyễn Bảo Hoàng, 9 tuổi.

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×